Selitystä ambigrammeista


Verkossa on kasoittain selityksiä ja määritelmiä ambigrammeille. Yritän sittenkin tarjota omani. Tästä tulee pitkä teksti, mutta heitän joitakin esimerkkejä kevennykseksi.

Ambigrammit ovat typografisia (niinkus "kirjasimen tyylillä leikkiviä") töitä. Kysymys on pitkälti siitä, minkä näköisinä kirjaimet valittuun tekstiin kirjoitetaan, siis millaiset glyyfit kirjaimia valitaan edustamaan. Erittäin suppea määritelmä ambigrammille olisi, että se on

sana kirjoitettuna sellaisella tyylillä, että tulos on pistesymmetrinen

Käytännössä tämä tarkoittaa, että sana näyttää tasan samalta, jos sen kääntää ylösalaisin.

Tammet. Tässä erinomainen esimerkki ambigrammista. Symmetria on täydellistä - ja suoraa seurausta valitusta sanasta ja kirjainten glyyfeistä.


Määritelmää voi ryhtyä laajentelemaan:

1. Vaikka useat ambigrammit ovat symmetrisiä, keskeistä ei ole symmetria, vaan että teksti on luettavissa samana silloinkin, kun se on käännetty 180°(ylösalaisin).

2. Vaikka usein käännetään sana, voi ambigrammin tehdä mistä tahansa merkkijonosta. Usean sanan ambigrammit ovat melko tavallisia ja esim. lyhenteistä tehdään myös ambigrammeja.

3. Ambigrammit ovat usein tyyliteltyjä ja/tai koristeltuja. Vaikka teksti on teoksen keskiössä, esim. kehyksiä ja koristekiekuroita saatetaan hyödyntää, jotta kääntö saataisiin toimimaan.

Nimi. Sanan tyylittely hyödyntää kehystystä, ja vaikka kääntyykin itsekseen, ei ambigrammi ole aivan symmetrinen.
21g. Ambigrammi sielun myyttisestä painosta. Tämä ei tarkaan ottaen ole sana, mutta ambigrammi sittenkin.


Ja laajentelemaan:

4. Ambigrammin ei tarvitse saada monitulkintaisuuttaan juuri 180° käännön kautta. Monitulkintaisuus voi aiheutua millä tahansa valitulla tavalla peilattuna tai käännettynä.

5. Ambigrammissa voidaan pyrkiä vaihtamaan sitä, mikä milloinkin havaitaan kuviona ja mikä taustana.

6. Usein ambigrammi ei muodosta samaa merkkijonoa molemmin päin, vaan lukee yhdellä tavalla toisin ja jollakin muulla tavalla toisin päin.

Ei / joo. Tämä ambigrammi piilottaa ei:n taustaksi sanan joo. Ei:n muodostavista glyyfeistä sinällään ei ole tarkoitettu muodostumaan mitään. Joo saadaan esiin kääntämällä ambigrammia 90° oikealle.


Nyt ollaan melko tavallisessa, mutta yhä verrattain suppeassa määritelmässä ambigrammille.

Ambigrammi on tekstityö, jossa on tekstiä luettavissa ainakin kaksin eri päin

Itse haluaisin vetää tähän rajan. Jos työ ei täytä nyt annettua määritelmää, se ei ole tiukasti otettuna ambigrammi.

Laajennetaan:

7. Ambigrammiksi kelpaa monitulkintainen merkkijono, vaikka monitulkintaisuus ei vaatisikaan minkäänlaista kääntämistä tai peilaamista.

Tuho / ruho / rutto. Tarkoituksellisesti monitulkintainen teksti saattaa kelvata ambigrammiksi, vaikkei sitä olekaan tarkoitettu käänneltäväksi.


Laajennus tuottaa hiukan epäintuitiivisia tuloksia, mutta nyt ambigrammin voi jälleen määritellä napakasti:

Ambigrammi on tavalla tai toisella tarkoituksellisesti ambivalentiksi tehty tekstityö

Saatiin ympättyä ambi-lite määritelmään. hihhei. Mutta tämäkään määritelmä ei kata kaikkia ambigrammeina pidettyjä töitä.

Laajennetaan:

8. Jos ambigrammissa teksti toistuu monia kertoja, ei minkään yksittäisen toiston tarvitse kääntyä monimerkitykselliseksi. Riittää, että kokonaisuus on monitulkintainen.

9. Sanan kaikkien kirjainten ei tarvitse kääntyä miksikään, jos sanat eri asennoissaan limittyvät vain osittan.

10. Monitulkintaisuus voi olla täysin glyfien tasolla niin, että sana ei ole millään tavalla monitulkintainen.

Sota. Vaikka sotien loputon ketju kokonaisuudessaan kääntyykin itsekseen, ei mikään rajallinen määrä sotia tässä niin tee. Rajallisen ambigrammin saisi leikkaamalla tämän hilpeäksi kehotukseksi ota sota.
Sanat. Sen sijaan, että tenes olisi tarkoituksellinen osa ambigrammia, ei sanat tässä ole tarkoitettu kääntymään miksikään. Ambigrammiksi tämän työn tekee (jos mikään) se, että sanat limittyy itsensä kanssa hyödyntäen s-n ja t-t -glyyfejä.
Teevee. Tämäkin työ leikittelee glyyfien monitulkintaisuudella ja on, jos ei ambigrammi, ainakin hieman ambigrammistinen.


No niin. Nyt ollaan jo hyvin väljillä vesillä.

Ambigrammi on työ, joka hyödyntää tekstinsä glyyfien monitulkintaisuutta

Aika mainio määritelmä, jos halutaan enemmänkin sisällyttää kaikenlaista mahdollista kuin rajata mitään ulkopuolelle.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 1.0 Finland License.